Viktig melding fra Plumbo

Plumbo Multi-Maskinrens har feil bruksanvisning på esker levert etter 01.11.19.

Ny Plumbo Multi-Maskinrens er mer konsentrert enn gammel type. Det er kun behov for 1 tablett pr. dosering. På grunn av en feil, står gammel bruksanvisning på esken. Hvis den gamle bruksanvisningen, med informasjon om å bruke 2 tabletter følges, vil det utvikles for mye skum.

Alle som har kjøpt produktet etter 01.11.19 bes om å sjekke emballasjen på vasketabletten. Den gamle tabletten har en klistrelapp med firmainformasjon, mens den nye tabletten har all informasjon trykket på emballasjen.

Vi beklager feilen og ulempen den eventuelt medfører!

På bildet er gammel tablett til venstre, og ny tablett til høyre.