Sterling Polish Company A/S

30. april, 2024
Krefting AS som står bak varemerker som Plumbo, Stabil, Naturent m.fl. kjøper Sterling Polish Company A/S.

April 2023

Krefting AS som står bak varemerker som Plumbo, Stabil, Naturent m.fl. kjøper Sterling Polish Company A/S. Visjonen er å bli en ledende merkevareaktør innenfor teknisk-kjemisk i Skandinavia. Sterling, med Hans Glavind Rasmussen i spissen, har skaffet seg en god posisjon i dagligvare både i Sverige og Norge i tillegg til sitt hjemland, Danmark.

Bilde-Sterling-og-Krefting-oppkjop_April-2023
Bilde-Sterling-og-Krefting-oppkjop_April-2023


Krefting har på sin side et meget godt fotfeste i norsk dagligvare med sitt varemerke Plumbo og har en ekstra god distribusjon i faghandel i Norge og bilrekvisita kjeder i Sverige og Danmark. Begge bedriftene har også produksjon som vi vil kunne dra god nytte av i tiden fremover.

Hans Rasmussen vil fortsette å være med i en overgangsperiode på 6 måneder, og det er Jacob Krefting som vil ta over stafettpinnen som daglig leder etter Hans. Jacob vil også fortsette som daglig leder i Krefting & CO AS.

Jacob oppsummerer kjøpet:
 Vi ser på dette som en sammenslåing av to selskaper som utfyller hverandre. Det er mye god kompetanse, historie og ikke minst merkevarestyrke i begge selskaper. Jeg tror begge selskaper vil kunne dra stor nytte av hverandre både når det kommer til distribusjon og produksjon. Vi kommer til å satse på og videreutvikle den eksisterende organisasjonen i Danmark. Målet er å bygge videre på den reisen Sterling har vært på de siste 82 årene.

Kundene våre står alltid i fokus hos oss, og vi mener vi med denne investeringen vil kunne være en bedre leverandør og samarbeidspartner til alle kundesegmentene vi jobber med. Vi vil sammen ha en større portefølje med merkevarer på produkter som utfyller hverandre, og vi vil dekke flere kundebehov.

Med en sterk organisasjon i Danmark, Sverige og Norge vil plattformen for vekst i Skandinavia være solid, og vi ser større muligheter på eksport til øvrige land som vi ser på som en viktig del av vår fremtidige strategi.

Med denne investeringen satser Krefting ytterligere på å utvikle driftsselskapene sine og gjør et løft for å styrke selskapets tilstedeværelse i Danmark, Sverige og Norge. Selskapene kommer til å videreføres som selvstendige aksjeselskaper og organisasjoner.

Jacob Krefting
Krefting & Co AS