Bli kvitt insekter

29. mai, 2024
Har du problemer med skadedyr som fluer, maur, veps, skjeggkre og andre krypende eller flyende insekter? Lær mer om skadedyr og nyttedyr, og forebyggende tiltak.
Banner image

Insektsbekjempelse og skadedyr

For å bli kvitt insekter er det viktig å forstå forskjellen mellom skadedyr og nyttedyr, samt hvordan man best bekjemper skadedyrene. Det er også essensielt å forebygge mot skadeyr.

Søker du på Google hva som gjør et insekt til et skadedyr, får du denne forklaringen: «Insekter som angriper matplanter, fôrplanter eller prydplanter kalles skadedyr. Andre insekter omtales som nyttedyr, enten fordi de dreper skadedyr eller hjelper til med pollinering av planter. Pollinerende insekter gjør en viktig jobb i jordbruket, spesielt i frukt- og bærproduksjon.»

Skadedyr vs. nyttedyr

Pollinerende insekter er de vi virkelig må beskytte for enhver pris. Når du bekjemper skadedyr, må du forsikre deg om at du verner om humler, bier og andre nyttedyr.

Men husk at også skadedyrene har en plass og funksjon i det økologiske systemet. Uten dem kan mye kollapse. For eksempel kan vepsen betraktes som både en backup for, og forfader til, bien. Mer om dette kan du lese på WWF Norges hjemmeside.

Veps ved et spisebord som spiser pai
Veps ved spisebordet som spiser pai

Her er en liste over insekter som ofte kategoriseres som skadedyr og som nyttedyr:

Insekter som anses som skadedyrInsekter som anses som nyttedyr
Maur (inne)Bier
VepsHumler
FluerMarihøna
SkjeggkreRovmidd
MyggNematoder
KakerlakkerSnylteveps
VeggdyrEdderkopp (ja, faktisk et nyttedyr!)
MøllUlike larver
Maur (ute)
Liste på skadedyr og nyttedyr

Forebygg før du må bli kvitt insekter

Forebygging er det beste rådet mot insekter. Å sameksistere med «krypene» uansett om de er nyttedyr eller skadedyr er ideelt. Her er noen tips for å forebygge insektproblemer:

  • Mat: Fjern alle typer matkilder, små som store. Sørg for godt renhold for å hindre mattilgang. Oppbevar gjerne maten i tette beholdere.
  • Fukt: Insekter trives godt i fuktige miljøer. Sørg for god ventilasjon og tørt miljø innendørs. Utendørs bør du minimere tilgang til vann, da f.eks. mygg og andre insekter bruker vann for å legge egg og larver.
  • Tette åpninger: Sprekker og åpninger hvor insekter kan komme seg inn må tettes. Bruk gjerne insektnett og lignende.
  • Kjellere og loft: Sjekk disse områdene jevnlig for å oppdage skadedyrangrep tidlig.
  • Utendørs: Hold hagen og uteområdene ryddige og rene for å unngå å tiltrekke skadedyr.

Bli kvitt insekter som ikke er ønsket

Det finnes mange produkter for å bekjempe insekter som har blitt et problem. De deles vanligvis inn i giftfrie og med gift. Begynn med de giftfrie og miljøvennlige alternativene før du eventuelt bruker gift.

Når du bruker gift for å bekjempe skadedyr, skal disse kun brukes ved reelt behov. Vær bevisst på at insektmidler ikke skiller mellom ulike insektarter, men skader insektene uansett om de er skadedyr eller nyttedyr i behandlingsområdet.

Mange synes at de nye og strengere reglene for bruk av insektmidler er vanskelige å forstå, spesielt når du er under en invasjon av skadedyr. Årsaken til strengere regler er at vi nå ser effekten av å bruke for mye gifter. Noen skadedyr utvikler resident mot ulike typer gift, og vi skader som nevnt over, også nyttedyrene. Men ved å skape harmoni mellom oss og insektene, trenger ikke selv ilskne veps å bli til et skadedyr.

Her er en oversikt over insekter som kan bekjempes med produkter fra Kreftings insekts- og skadedyrssortiment:

Andre alternativer til flyvende og krypende insekter:

NB! Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Lykke til og håper du og insektene får en fin sommer «sammen»!

Marihøne som flyver fra et finger
Marihøne som flyer fra et finger